Dezynfekcja, Dezynsekcja, Deratyzacja

Nasza firma świadczy usługi najwyższej jakości w zakresie:


Dezynfekcja


(odkażanie) – postępowanie mające na celu maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów w odkażanym materiale.źródło: wikipedia.org

Dezynsekcja


tępienie szkodliwych owadów (zwłaszcza pasożytniczych jak muchy, komary, pchły, wszy i karaluchy), ich jaj i larw, ze względów sanitarnych i gospodarczych. W szerszym znaczeniu niszczenie stawonogów w ogóle.

Deratyzacja


(odszczurzanie) zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami.

Biuro Lublin
tel./fax 081 749 88 89
Biuro Puławy
tel./fax 081 888 07 07Referencje

» Zakłady przetwórstwa artykułów pochodzenia zwierzęcego
» Zakłady mięsne, masarnie, ubojnie
» Hotele i Obiekty wypoczynkowo Rekreacyjne
» Szpitale, ośrodki zdrowia, Ośrodki Pomocy Społecznej
» Markety i hipermarkety, sieci handlowe
» Zakłady mleczarskie
» Zakłady przetwórstwa ryb
» Zakłady drobiarskie, hodowla
» Zakłady przetwórstwa artykułów pochodzenia roślinnego
» Zakłady różnych branż niespożywczych
» Restauracje, obiekty zbiorowego żywienia
Szczegóły w.w. do wglądu dla naszych potencjalnych klientów